Rychlé odkazy:


Vstupní vyšetření


Preventivní prohlídky


Výplně

Fotokompozita
Amalgámy
Skloionomerní cementy

Endodoncie - ošetření kořenových kanálků


Korunky a můstky


Snímatelné náhrady


Léčba parodontitidy


Ošetřování dětí


Dentální hygiena


Vstupní vyšetření

Prvotní vyšetření pacienta, kompletně hrazené pojišťovnou. Zahrnuje zdravotní anamnézu, vyšetření lymfatických uzlin v obličejové a krční oblasti, slinných žláz a výstupů trojklanného nervu, dále samozřejmě vyšetření chrupu (vč. zhotovení rentgenů), sliznic a jazyka. Podstatná je též kontrola ústní hygieny. Následuje sestavení komplexního léčebného plánu s ohledem na přání a potřeby pacienta.

Nahoru


Preventivní prohlídky

Uskutečňují se jednou za půl roku a jsou též kompletně hrazeny pojišťovnou. Probíhají podobně jako vstupní vyšetření, ale již v rychlejším tempu se zaměřením na správné čištění chrupu. Rentgeny se zhotovují podle potřeby.

Nahoru


Výplně

Zde naleznete základní rozdělení výplní dle materiálu a příslušné ilustrační fotografie (vzhledem k nedostatku vlastních fotografií se nejedná o mé práce, ale vybíral jsem kvalitativně srovnatelné, není-li uvedeno jinak). Chcete-li se dozvědět více, doporučuji svůj článek Amalgám - "zhouba" lidstva.

Fotokompozita

Lidově zvané "bílé výplně", až na výjimky nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jsou univerzálně použitelné - od drobných kazů či krčkových defektů po rozsáhlé dostavby s nahrazením jednoho či více hrbolků, na přední i zadní zuby. Jejich velkou výhodou je vazba na zubní tkáně, díky níž se udrží i v místech, kde by jiné výplně vypadly; zároveň jsou vysoce estetické. Nevýhodou je vyšší technická a časová náročnost, z čehož plyne vyšší cena. Ve většině případů se ale vyplatí do nich investovat.


Dostavba předního zubu. Povšimněte si dásní zabarvených od kouření.


Výplně na zadních zubech.

Nahoru


Amalgámy

V systému hrazení amalgámových výplní budou z důvodu jeho po(s)tupného zákazu probíhat značné změny. Dosud ale platí, že základní formy jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a kvalitnější jsou hrazeny přímo.

Amalgám vyšší kvality - přesné okraje, přiměřený rozsah, dobře vyleštěný.
Stejná situace. Zabírá-li amalgám větší část zubu, hrozí v důsledku oslabení hrbolků prasknutí zubu - dříve, či později.
Možné jsou ale i rozsáhlé dostavby s překrytím hrbolků, tyto jsou ale časově náročné a v porovnání s dostavbami z fotokompozit málo estetické.
Klasický amalgám "na pojišťovnu".

Nahoru


Skloionomerní cementy

Méně odolné než fotokompozita či amalgámy, ale bílé a snadno zpracovatelné a tedy levnější. U dětí do 15 let, těhotných a kojích žen jsou hrazeny ze zdravotního pojištění jako náhrada amalgámu. Jinak použitelné jako dlouhodobě provizorní či - za splnění určitých podmínek - jako definitivní výplň.

Bílé, ale jinak než fotokompozita, nehodí se proto na dostavby předních zubů. Výhodou je ale postupné uvolňování fluoridů do okolních zubních tkání.

Nahoru


Endodoncie - ošetření kořenových kanálků

Existuje nespočetně variant, jak ošetřit zub po odstranění nervu. Osobně ve většině případů používám moderní systémy strojového opracování kanálků, opakované vyplachování dvěma typy dezinfekčních roztoků v kombinaci s jejich "aktivací" pro maximalizaci léčebného efektu (dle doporučení České endodontické společenosti) a následné hermetické uzavření kombinací gutaperčových čepů a epoxidové pryskyřice. Při ošetření je nutné zabránit kontaminaci kanálků slinou a zároveň minimalizovat riziko poleptání sliznic dezifekcí - k tomuto účelu slouží tzv. kofferdam.

Pohled na zub v průběhu ošetření s nasazeným kofferdamem
RTG po zaplnění kanálků

Je nutné mít na paměti, že zuby po endodontickém ošetření časem křehnou a jsou náchylnější ke zlomení, je tedy nutné rekonstruovat korunku alespoň fotokompozitní výplní, ve složitějších případech pak kombinací kořenové nástavby ze sklovláknového čepu a výplně či korunky.

Dostavba pahýlu kombinací sklovláknového čepu s kompozitním cementem. V této situaci se dostavěný pahýl nabrousí, otiskne a v příští návštěvě se na něj nafixuje hotová korunka.

Nahoru


Korunky a můstky

Je-li to možné, snažím se ztracené zubní tkáně nahrazovat fotokompozitními výplněmi. V některých případech je ale nutné ošetřit zub umělou korunkou - buď z důvodu pokročilé destrukce původní korunky, nebo kvůli estetice. Dle použitého materiálu rozlišujeme 5 druhů korunek, přičemž pouze lité a pryskyřičné jsou kompletně hrazeny zdravotní pojišťovnou, na ostatní je nutný doplatek pacienta.

Litá korunka
Velmi mechanicky odolná, ale z estetických důvodů nepoužitelná na přední zuby.
Pryskyřičná korunka
Estetika kompromisní - pryskyřice je oproti sklovině téměř neprůsvitná, možnost výběru optimálního barevného odstínu je též velmi redukována. Kromě toho je náchylná k prasknutí.
Fasetovaná korunka
Kombinuje mechanickou odolnost s kompromisní estetikou. Použitelná i na přední zuby.
Metalokeramická korunka
Výrazně vylepšena estetika, u zadních zubů téměř k nerozeznání od přirozené korunky.
Celokeramická korunka
Esteticky nejdokonalejší typ, což se projeví zejména při použití na přední zuby. Mechanická odolnost je více než dostatečná.Můstky slouží k nahrazení chybějícího zubu či zubů, k čemuž využívají zuby sousedící s mezerou. Nahrazené zuby se potom nazývají mezičleny. Členění dle materiálu je stejné jako u korunek, je ale možná kombinace litých a fasetovaných částí.

Nahoru


Snímatelné náhrady

Není-li z technických či finančních důvodů možné nahradit mezeru v chrupu můstkem či implantátem, zbývá jediná varianta - ošetření snímatelnou náhradou, a to buď částečnou (ČSN), nebo celkovou.

Částečná snímatelná náhrada "na pojišťovnu"
Vyrobena ze základní pryskyřice, na původních zubech drží především pomocí drátěných spon. Má bohužel mnoho nevýhod - nepohodlí vyplývající z cizího předmětu v ústech, opotřebení zbývajících zubů v krčkové oblasti neustálým kontaktem drátku se sklovinou, postupné vyvikláváním těchto zubů při opakovaném snímaní a nasazování protézy, rychlejší ústup čelistní kosti v důsledku přenosu žvýkacího tlaku čistě přes sliznici ad.
Skeletová náhrada
Vylepšená verze základní protézy - oproti drátkům je vybavena kovovým tělem, ze kterého na opěrné zuby vybíhají 3-ramenné spony. Zuby tak při nasazování nejsou páčeny na jednu stranu a je omezeno i opotřebení krčků. Dále je zajištěn částečný přenos žvýkacího tlaku přes původní zuby, čímž je méně namáhána kost. Nevýhodou může být nepříjemný pocit z kovového těla.
ČSN "Deflex"
Protéza z lepšího materiálu, který je měkčí a estetičtější. Oproti základnímu typu je redukováno opotřebení krčků, díky relativní měkkosti je též poněkud pohodlnější. Zůstává ale problém s přenosem žvýkacího tlaku čistě přes sliznici.
Celková (totální) náhrada
Poslední záchrana po ztrátě posledního zubu - s výjimkou implantátů. Protéza drží na místě pouze podtlakem - přisátím ke sliznici, což způsobuje problémy zejména v dolní čelisti, kde je malá plocha a náhrada je navíc permanentně "vyhazována" pohyby jazyka. Oproti tomu horní protéza může držet relativně uspokojivě.
Použití fixačních krémů je možné (a někdy nezbytné), ale může způsobit rychlejší úbytek čelistní kosti, proto jej spíše nedoporučuji.

Nahoru


Léčba parodontitidy

Parodontitida je choroba, která se může rozvíjet téměř bez příznaků desítky let. Jediným projevem v prvních fázích je krvácení dásní, které ale může být tlumeno kouřením nebo používáním zubních past "proti paradentóze". Tyto pasty ale neřeší samotný problém, pouze zmírní symptomy. Postupně tak dochází k ústupu čelistní kosti, která je rozpouštěna dlouhodobým zánětem v dásňovém žlábku. Tento stav ale nebolí.
Prvním problémem, který tak pacienta začne obtěžovat, je viklavost zubů, případně jejich rozestup. I v tomto okamžiku je parodontitida léčitelná, je ale třeba provést několik zákroků:
1. dentální hygiena (viz níže)
2. očištění stěn kořenů od poddásňového plaku a kamene
3. kontrola po 6 týdnech, případné opakování 2. fáze dle potřeby
Tyto výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění!

Nahoru


Ošetřování dětí

První návštěva dítěte v ordinaci by měla proběhnout nejpozději po prořezání všech dočasných zubů, tzn. mezi 2. a 3. rokem. V případě problému při prořezávání - asymetrie či zpoždění - samozřejmě dříve. V prvních letech života může být spolupráce dítěte a tedy výtěžnost vyšetření špatná, ale návštěva by přesto měla proběhnout, aby si dítě vytvořilo návyk.
Při ošetřování dočasných zubů zachovávám stejné principy jako u dospělých - zachovat zub co nejdéle v ústech. Všechny výkony probíhají v lokální anestezii, jako výplňový materiál užívám nejčastěji barevnou variantu skloionomerního cementu.

Nahoru


Dentální hygiena

Výborná úroveň ústní hygieny je zásadním předpokladem pro provedení všech výše uvedených výkonů.
I sebelépe zhotovená výplň či korunka za několik let selže, nebude li zub správně čištěn!
V případě, že při vstupním vyšetření či preventivní prohlídce objevím větší množství plaku či zubního kamene, budu Vám pravděpodobně doporučovat provedení dentální hygieny. V čem tedy spočívá?
1. Odstranění veškerého viditelného plaku a zubního kamene ultrazvukem, společně s částí případného poddásňového kamene. Ve většině případů není třeba aplikace lokální anestezie, výkon sice může být nepříjemný, ale ne vyloženě bolestivý. V této fázi se odstraní i většina pigmentací.
2. Výplach dezinfekčním roztokem.
3. Vyleštění a fluoridace zubů speciální leštící pastou.
4. Instruktáž správné techniky čištění, a to jednak klasickým kartáčkem, jednak mezizubními kartáčky. Osobně doporučuji kartáčky Curaprox, protože nejlépe odpovídají mnou preferované technice čištění. Poslouží ale jakýkoli měkký kartáček s rovnými štětinami.

Nahoru